images/fade/fade1.jpg

Helaas heeft het coronavirus nog steeds effect op de bijeenkomsten die door HCC worden georganiseerd.

Hoewel hier en daar het leven weer enigszins op gang komt en ook horeca, bioscopen, campings en contactberoepen weer bezoek mogen ontvangen, heeft het Hoofdbestuur van HCC besloten dat bijeenkomsten van de HCC tot -voorlopig- 1 september a.s., geen doorgang zullen vinden.


Voor de regio Midden Brabant, en wel de locaties Tilburg en Oisterwijk (de laatste alleen voor het HCC-gedeelte - het standpunt van CVO/PTCC in deze is ons nog niet bekend), heeft dat tot consequentie dat ook al onze bijeenkomsten tot 1 september geen doorgang zullen vinden.

Pas als de beperkende maatregelen ook voor ons zijn opgeheven, kunnen wij ook weer de bijeenkomsten gaan organiseren.
Zodra dat het geval is, zullen wij je daarover per nieuwsbrief en via onze website informeren.


We hopen je op een eerstkomende bijeenkomst weer te mogen begroeten, wanneer die dan ook is.


Met vriendelijke groet,
Bestuur en kernleden wensen u zowel persoonlijk als digitaal een virusvrije periode.

(N.B. Indien u gedurende deze HCC-quarantaine-periode behoefte heeft aan nadere informatie over de tijdelijke programma-stop, neem contact op met onze secretaris.