Beste HCC'ers.

Wij hebben elkaar nu een aantal maanden niet kunnen ontmoeten op onze clubbijeenkomsten.

Voorlopig is de planning dat wij in september de reguliere bijeenkomsten weer gaan opstarten. Nog veel is echter onduidelijk, omdat de grote versoepelingen per 1 juli pas onlangs zijn toegepast en we nog niet weten hoe dit gaat uitpakken. Ook kunnen wij ons voorstellen dat sommige leden grote bezwaren hebben om deze bijeenkomsten te gaan bezoeken. Wij zullen u naar verwachting in de loop van de maand augustus gaan benaderen hoe uw gevoelens hieromtrent zijn en met welke regels we te maken krijgen.

Intussen gaan ook wij beginnen met het houden van een digitale bijeenkomst.

Voorlopig zal dit zijn in de vorm van een presentatie over een of ander onderwerp.

Ik kan mij echter zo voorstellen dat dit voor sommigen ook een mogelijkheid zou kunnen zijn om straks zo toch ook aan onze reguliere clubbijeenkomsen deel te gaan nemen. 

We zullen het gaan zien. 

Sinds 15 janauri jl. heeft Microsoft haar browser Edge aanzienlijk aangepast.

De browser is nu geënt op de Chromium-techniek, dezelfde techniek die Google ook hanteert voor haar browser Google Chrome.
De browser moet zich ook gaan gedragen als Google Chrome, is lichter geworden en daardoor sneller.
Ook is de veiligheid daarmee aanzienlijk verbeterd.
De nieuwe browser zal binnenkort als reguliere update voor Windows 10 worden aangeboden.
Wilt u hier niet op wachten, dan kunt u de nieuwe Edge browser ook reeds apart downloaden bij Microsoft.
Google even op "nieuwe edge downloaden" of ga direct naar de site .
Op de betreffende pagina vindt u de downloadknop om de nieuwe Edge direct binnen te halen.
De installatie vindt automatisch plaats en de oude Edge wordt vervangen door de nieuwe Edge.
Na installatie krijgt u de optie om de oude instellingen over te nemen en eventueel te synchroniseren met de instellingen van uw overige computers.
Ik heb inmiddels diverse Windows 10 machines voorzien van de nieuwe Edge browser, waarbij de installatie telkens probleemloos verliep.
De nieuwe Edge browser ziet er fris uit en reageert snel.
In het instellingenscherm heb ik veel instellingsmogelijkheden aangetroffen die echter al grotendeels zijn ingesteld op basis van uw (privacy-)instellingen in Windows.
Heeft u in uw Windows al een andere browser als uw standaard browser ingesteld, bijvoorbeeld Google Chrome of Firefox, dan zal de nieuwe Edge niet zonder meer als uw standaard browser worden ingesteld.
Ook is de nieuwe Edge-browser nog te installeren op Windows 7 zodat dit wellicht nog een stukje extra veiligheid met zich brengt voor degenen die ondanks het beëindigen van de ondersteunning voor Windows 7, toch dit besturingssysteem zijn blijven gebruiken.
Tijdens de volgende clubavond zullen we in het Windowshoekje uitvoeriger ingaan op Microsoft nieuwe Edge browser.