images/fade/fade1.jpg

Sinds oktober 2020 heeft u op deze plaats steeds kunnen lezen dat we na een herstart in september, de maand daarop al weer moesten stoppen met onze clubavonden, in verband met de sterk opgelopen COVID-19 besmettingen.

Ook nu staan we zeker nog niet op '0', maar de situatie is nu zodanig dat overal het "normale" leven langzaam maar zeker weer wordt opgepakt. Zo ook bij HCC.

Half juli 2021 heeft HCC zelfs weer een kennisdag gehouden die, naar ik heb vernomen, goed is verlopen en ook goed is bezocht.

Het bestuur en de kernleden hebben allemaal hun "prikje" gehad en de verwachting is dat dit ook voor de meerderheid van onze leden het geval is. Tenzij er in de tussentijd weer iets nieuws de kop opsteekt, gaan we daarom vanaf september a.s. weer met onze gebruikelijke clubavonden op de 2e en 4e dinsdag van de maand in zaal "de Goede Herder" van start.

We hebben er zin in en er is de afgelopen periode genoeg op computergebied gebeurd wat het de moeite waard maakt. 

De aankondiging van Microsoft van denieuwe "Windows 11" (ja u leest het goed;....Windows 10 zou toch de laatste Windows zijn?) geeft genoeg stof tot discussie. Uw voorzitter heeft zich inmiddels er flink in verdiept, kent de meeste "ins en outs" en heeft (natuurlijk) al Windows 11 op een machine draaien. Medio oktober a.s. zou een definitieve versie van Windows 11 bij nieuw te leveren computers het levenslicht moeten zien. Voor een upgrade moeten we nog enkele maanden wachten. Mocht u al van blijdschap uw computer vast willen gaan voorbereiden, wacht nog even..........Er zijn namelijk wat donkere wolkjes aan de horizon.

We gaan het u tijdens de komende clubavonden allemaal vertellen.

Ook onze "Linux"-jongens hebben al enthousiast gereageerd op de aankondiging van de herstart. Ook daar valt weer van alles te vertellen over nieuwe ontwikkelingen.

De komende dagen gaan we als bestuur samen met de kernleden afstemmen op welke wijze we de clubbijeenkomsten gaan vorm geven. Zoals eerder gezegd, de verwachting is dat (bijna) iedereen zal zijn gevaccineerd, maar dat betekent niet dat we helemaal "los" zullen gaan. Het overgrote deel van ons en onze bezoekers is van gevorderde leeftijd, en daarop willen we zuinig zijn. 

In een komende nieuwsbrief zullen we u informeren over de regels die in de zaal tijdens onze clubbijeenkomsten zullen gelden.

Als u hierover vragen hebt of nu al opmerkingen wilt maken, u weet het.....even een mailtje naar ons secretariaat.

Tot ziens weer bij onze clubavonden.

Bestuur en kernleden van HCC! Miden-Brabant.

N.B. Indien u  behoefte heeft aan nadere informatie over komende bijeenkomsten, neem contact op met onze secretaris.