Netwerk jargon

Diversen

ISP De Internet Service Provider. Kortom uw eigen ineternet aanbieder die uw verbinding met het internet verzorgt.
LAN Local Area Network. Uw eigen locale netwerk. Dit zijn dus alle computers die u thuis aan het netwerk gekoppeld heeft.
WAN Wide Area Network. Een veel groter netwerk dan uw LAN. Meestal is dat dus het grote boze internet.
WLAN Wireless Local Area Network. Het draadloze deel van uw locale netwerk.

Hardware

Router Dit apparaat kan uw privé netwerk koppelen aan het internet zodat u met al uw computers kunt internetten.
De meeste routers bevatten echter nog meer functies, zoals: een Switch, een Access Point en soms zelfs ook nog een ADSL modem.
Firewall Een firewall is een apparaat of een stukje software wat bijhoudt welke gegevens wel en welke geen toegang mogen krijgen tot het internet. De meeste routers hebben een ingebouwde firewall die ongevraagd verkeer vanaf het internet tegen kan houden.
Het is echter verstandig om op iedere PC in uw netwerk een software firewall te installeren om ongevraagd uitgaand verkeer in de gaten te kunnen houden.
Switch Een slimme netwerk-verdeeldoos. Het netwerk wordt vele malen sneller als je een Hub vervangt door een Switch. Ook staat een Switch toe om computers met verschillende snelheden aan elkaar te koppelen.
Hub Een domme netwerk-verdeeldoos. Als je nog steeds een Hub gebruikt wordt het eens tijd dat je jezelf op een Switch trakteert, zo duur zijn die namelijk niet meer. De snelheidswinst is werkelijk enorm.
Access Point Een toegangspunt tot een draadloos netwerk. Het access point is de verbinding tussen het draadloze deel en het bedrade deel van het netwerk.
Ethernet Verzamelnaam voor de op dit moment populairste netwerkstandaarden. De snelheid is afhankelijk van de versie. 10Mb is verouderd, 100Mb is momenteel heel gewoon en 1Gb is al aardig betaalbaar.
UTP Unshielded Twisted Pair. Dit is het soort kabel dat u dient te gebruiken voor uw netwerk. Let daarbij wel op het kwaliteitskenmerk (tenminste CAT-5).

TCP/IP

IP adres Vergelijkbaar met het "telefoonnummer" van een computer. Een IP adres bestaat uit 4 getallen die onderling door punten worden gescheiden.
Lees voor meer uitleg dit maar eens.
Netwerk- masker Dit masker geeft de scheiding aan tussen het netwerk deel en het host deel van een IP adres. De nullen geven het het host deel aan, de rest is automatisch het netwerk deel.
Scope De "Scope" van een DHCP server geeft het bereik aan van de IP adressen die de server mag uitdelen. Meestal wordt de Scope beperkt tot enkele tientallen adressen om zodoende ruimte vrij te houden voor vaste IP adressen in ons netwerk.
Vaste IP adressen in ons netwerk moeten dus buiten de Scope van de DHCP server vallen, anders bestaat het gevaar de DHCP server datzelfde adres nog eens uit gaat delen aan een van zijn klanten.
Standaard Gateway Hier moet het adres ingevuld worden van de computer die de verbinding met andere netwerken verzorgt. Bij ons is dat de router die een verbinding met internet mogelijk maakt.
MAC adres Elke netwerkkaart heeft een uniek MAC adres. Dit is een vast ingesteld adres bestaande uit 6 bytes. Elk byte wordt weergegeven als een 2 cijferig hexadecimaal getal.
Pingen Bij het Pingen wordt getracht of er een verbinding gemaakt kan worden met een andere computer. Als dat mogelijk is geeft die computer antwoord terug en wordt de tijd weergegeven tussen verzenden van de aanvraag en het ontvangen van het antwoord.
Pingen doet u met het commando PING in een DOS box op uw Windows machine.

Servers

DHCP Server De DHCP server helpt u bij het instellen van de IP adressen op uw computers. Deze server is meestal een onderdeel van de router in uw netwerk.
DNS Server De DNS server kan gezien worden als het telefoonboek voor internet. Wij mensen zijn beter in het onthouden van namen zoals www.hccbrabant.nl terwijl computers liever met (IP) nummers werken. De DNS server vertaalt een naam naar het bijbehorende IP adres.
De DNS server staat bij je ISP alhoewel je router meestal net doet alsof hij de DNS server zelf is.
POP3 Server Dit is de server die je e-mail bewaart totdat je die ophaalt. Om je e-mail op te kunnen halen heb je wel je gebruikersnaam en wachtwoord nodig.
De POP3 server staat bij je ISP.
SMTP Server Dit is de server waar je e-mail naar toe stuurt, zeg maar de rode brievenbus van de TPG. Een goede ISP voorkomt dat zomaar iedereen brieven in die brievenbus kan gooien om Spam tegen te gaan. Daarom kun je alleen de SMTP server gebruiken van je eigen ISP. Gebruik die SMTP server dus voor al je e-mail accounts, ongeacht welke ISP daar bij hoort.
De SMTP server staat bij je ISP.

Wireless (Draadloos)

SSID Service Set IDentifier. Dit is de naam van uw draadloos netwerk. Alle draadloze computers moeten deze naam kennen om verbinding te kunnen maken met het Access Point.
Let op! De naam is hoofdlettergevoelig en mag niet langer zijn dan 32 letters.
802.11a, 802.11b, 802.11g Allemaal verschillende smaken van draadloze standaarden. De standaarden verschillen onderling in snelheid en de gebruikte golflengte. 802.11b is bijvoorbeeld de veel voorkomende 11Mb standaard die gebruik maakt van de 2.4GHz band.
Ad-hoc Deze verbindingsmode moet je alleen gebruiken als je meerdere computers onderling draadloos wilt verbinden zonder tussenkomst van een Access Point. Een verbinding maken met het internet of het bekabelde deel van je netwerk is hiermee dus niet mogelijk.
Het tegenovergestelde van ad-hoc is infrastructure.
Infrastructure Je dient deze verbindingsmode in te stellen op al je draadloze apperatuur als je gebruik wilt maken van een Access Point.
Het tegenovergestelde van infrastructure is ad-hoc.
MAC association table Deze term zul je in verschillende benamingen tegen komen, ze bedoelen echter allemaal hetzelfde.
Elke netwerk adapter heeft een uniek fysiek adres, ofwel MAC adres. In je Access Point kun je aangeven welke MAC adressen er toegang mogen krijgen tot je draadloze netwerk. Alle andere adressen worden daarbij automatisch geweigerd.
WEP key Wired Equivalent Privacy key, vrij vertaald: Dezelfde privacy als bij een bedraad netwerk.
Deze sleutel is een beveiliging van uw draadloze netwerk tegen ongeoorloofd gebruik en afluisteren. De WEP keys in het Access Point en de daarop aangesloten computers moeten allemaal gelijk zijn om verbinding te kunnen krijgen.
WPA Wi-Fi Protected Access. Dit is een nieuwe, verbeterede beveiliging voor uw draadloze netwerk. Gebruik deze beveiliging alleen als al uw apperatuur daarvoor geschikt is.
Wi-Fi Wi-Fi is de algemene naam voor draadloze apperatuur die met dezelfde standaard werken.
HCC Midden Brabant
Algemeen

Interessegroepen

Links

Downloads
Pagina laatst gewijzigd: 17 July 2018
www.hccbrabant.nl