IP Adressen

IP adressen zijn de basis van het hele internet. Je kunt een IP adres vergelijken met het telefoonnummer van de computer. Elke computer die op internet is aangesloten heeft een uniek IP adres. Hierdoor kunnen die computers met elkaar communiceren.

Op deze pagina tracht ik zo eenvoudig mogelijk de basisbeginselen van IP adressen aan u uit te leggen. Het is goed te weten wat IP adressen zijn als u zelf uw netwerkje op internet wenst aan te sluiten. Of als uw internet een keer niet werkt, dan kunt u zelf misschien de oorzaak van de fout vinden.
Het is geenszins mijn bedoeling om echt heel diep op de techniek in te gaan. Daar zou namelijk een heel dik boek nog niet voldoende voor zijn. Maar wij als hobbyisten moeten genoeg hebben aan wat ik hier te vertellen heb.

IP Adres Notatie

Een IP adres bestaat uit 4 getallen die door punten van elkaar gescheiden zijn.

Bijvoorbeeld: 212.203.14.54 is het IP adres van de computer die onze website www.hccbrabant.nl verzorgt.

Elk van de 4 getallen kan een waarde krijgen tussen 0 en maximaal 255 (het zijn eigenlijk 8-bits getallen). Dit levert maximaal circa 4 miljard verschillende adressen op. Dat lijkt veel, maar langzamerhand begint er een schaarste aan IP adressen te ontstaan. Er worden allerhande trucjes bedacht om te voorkomen dat we al te snel door de vrije IP adressen heen raken.

IP Adressen Op Uw Computer

Dus elke computer op het internet heeft een uniek IP adres nodig. Uw eigen netwerkje is ook een klein stukje internet en ook daar communiceren computers onderling via IP adressen. Dus moet uw computer ook een IP adres krijgen. Maar hoe werkt dat? En welke adressen moet u nemen?

Als u slechts een computer heeft die via een telefoonmodem inbelt naar internet of wanneer uw computer direct verbonden is met kabel of ADSL worden normaal alle IP adressen automatisch ingesteld. De DHCP server van de internet provider is verantwoordelijk voor het uitdelen van uw IP adresgegevens.
U kunt dat beter ook zo laten want als u zelf wat gaat verzinnen is de kans enorm groot dat het niet meer zal werken.

Als u een netwerkje van twee of meer computers via een router aansluit op het internet kunnen de IP adressen ook automatisch worden ingesteld. Dit keer is echter de DHCP server van de router verantwoordelijk voor het uitdelen van uw privé IP adresgegevens.
De router zelf krijgt zijn publieke IP adresgegevens op zijn beurt weer van de DHCP server van de internet provider.

Maar als u dat wenst kunt u de IP adresgegevens van uw computers ook vast instellen, zonder tussenkomst van de DHCP server van de router. Verderop leest u wat de computer allemaal moet weten om succesvol te kunnen communiceren.

IP Adressen Structuur

Om de zaak overzichtelijk te houden is er een bepaalde structuur in de IP adressen afgesproken. Die structuur is te vergelijken met de verdeling van netnummers en abonneenummers bij het telefoonnet.
Computers die tot hetzelfde netwerk behoren krijgen allemaal hetzelfde netwerknummer. Natuurlijk hebben de computers op zo'n netwerk afzonderlijk wel allemaal een eigen uniek hostnummer (vergelijkbaar met het abonneenummer).

De scheiding tussen netwerknummer en hostnummer ligt niet vast. Om te weten te komen welk deel van het IP adres bij het netwerknummer en welk deel bij het hostnummer hoort is een netwerkmasker nodig. Dit netwerkmasker ziet er hetzelfde uit als een IP adres, alleen zult u daar meestal de waarden 255.255.255.0 tegen komen.
In het kort komt het er in dit voorbeeld dus op neer dat de eerste drie getallen van het IP adres bij het netwerknummer horen. Het laatste getal van het IP adres is dan automatisch het hostnummer.
Tegenwoordig kom je ook vaak de notatie 192.168.6.7/24 tegen. Hierbij is het /24 gedeelte een alternatieve schrijfwijze voor een netwerkmasker van 255.255.255.0.

Een hostnummer mag niet de waarde 0 hebben en ook niet de waarde 255. Dat betekent dus dat u met een netwerkmasker van 255.255.255.0 maximaal 253 computers kunt aansluiten. Voor huis-, tuin- en keukengebruik lijkt me dat wel voldoende.

Netwerken

We hebben net gezien dat een IP adres altijd bestaat uit een netwerk deel en een host deel. Hierdoor is het grote internet op te delen in kleinere netwerken. Dat resulteert in een efficiëntere communicatie omdat een berichtje wat tussen twee naast elkaar staande computers gestuurd wordt niet eerst de hele wereld rond hoeft te reizen.

Routers hebben de taak om al die kleinere netwerken met elkaar te verbinden zodat wereldwijde communicatie mogelijk blijft.

Computers in uw netwerkje hebben dus allemaal hetzelfde netwerknummer en kunnen onderling direct met elkaar communiceren. Wilt u echter contact maken met een computer ergens op het internet, dus buiten uw eigen netwerk, dan gaat dat niet meer zomaar. Dat komt omdat in dat geval het netwerknummer van de bestemming anders is dan dat van uw eigen netwerk.
En daar komt uw router om de hoek kijken. Alle bestemmingen die buiten ons eigen netwerk liggen worden naar de router gestuurd. Die zal op zijn beurt zorg dragen voor de communicatie met de eindbestemming.

Dus om communicatie mogelijk te maken met computers buiten uw eigen netwerk is het nodig dat het IP adres van de router bekend is. Dat kan, want dat adres staat bekend als het standaard gateway (default gateway) adres.
Merk dus op dat het adres van de standaard gateway in hetzelfde netwerk moet liggen als al onze andere computers, anders is communicatie met de standaard gateway niet mogelijk.

Privé IP Adressen En Publieke IP Adressen

Een Publiek IP adres kost geld. Dat komt omdat zo'n adres gehuurd moet worden. Voor ons geldt altijd dat we dat adres huren van onze in ternet provider.
We kunnen ons publieke IP adres niet zelf kiezen. De internet provider bepaalt uw IP adres. Soms is dat een vast adres, maar meestal kan dat adres steeds anders zijn als u opnieuw een verbinding met internet maakt.
Een vast adres is vooral handig als u zelf bijvoorbeeld een webserver wilt laten draaien.

Indien uw computer rechtstreeks met het internet verbonden is zal deze een publiek IP adres toegewezen krijgen door uw internet provider.
Is uw netwerk echter via een router verbonden met het internet dan zal alleen de router aan de WAN kant het publieke IP adres toegewezen krijgen door uw internet provider.

Momenteel heeft u 3.234.244.18 als publiek IP adres.

Gelukkig bestaan er ook privé IP adressen die geen geld kosten. Alle computers in ons interne netwerk worden voorzien van privé IP adressen. Dan is er wel altijd een router of standaard gateway nodig om die computers met het internet te verbinden.

Het speciale aan privé IP adressen is dat ze nooit op het internet voor zullen komen. Komt zo'n adres toch per ongeluk op het internet terecht dan zal de eerste de beste router het desbetreffende pakketje vernietigen.

Er zijn verschillende privé IP adresbereiken beschikbaar. De bekendste zijn 192.168.x.y en 10.x.y.z. Bij voorkeur gebruikt u de adressen uit de reeks 192.168.x.y, met 255.255.255.0 als netwerkmasker.
Voor x mag u een getal kiezen tussen 0 en 255. Gebruik daar bijvoorbeeld uw huisnummer voor. Als we voor x bijvoorbeeld het getal 6 nemen, dan krijgen alle computers in uw netwerk een adres 192.168.6.y.
Elke computer in uw netwerk krijgt dan een uniek getal op de plaats van y. Hierbij moet y dus een uniek getal zijn tussen 1 en 254.

Opmerking: Ook uw router is een computer in uw eigen netwerkje en krijgt dus ook een IP adres in het bovengenoemde bereik.

DNS, Het IP Telefoonboek

Computers zijn erg goed in het onthouden van nummers, dus ook in het onthouden van IP adressen. Wij mensen hebben daar wat meer moeite mee. Daarom zou het handig zijn als er een soort telefoonboek bestond waar we namen om kunnen laten zetten in IP adressen.
Zo'n telefoonboek bestaat gelukkig en heet DNS (Dynamic Name System). Als u in uw browser intikt www.hccbrabant.nl dan is het de DNS server die die naam omzet naar het IP adres 212.203.14.54.

Meestal kunt u 2 tot 3 verschillende DNS servers instellen bij de IP adresgegevens van uw computer. Het kan namelijk voorkomen dat het erg druk is op een van de DNS servers en dan is het tof als we over kunnen schakelen naar een andere die het hopelijk minder druk heeft.

Normaal gesproken krijgt u via DHCP twee DNS servers toegewezen van uw internet provider. Maar u kunt ook elke willekeurige andere DNS server gebruiken als u dat wilt. Dat kan bijvoorbeeld interessant zijn als de DNS server van uw provider er vaak uit ligt.

Als u via een router verbonden bent met het internet zal deze router vaak als DNS relay server geschakeld zijn. De router doet dan net of hij de DNS server in uw netwerk is. Uw computers vragen dan aan uw router om een naam te vertalen naar een IP adres. De router stelt dan op zijn beurt die vraag aan de DNS servers van uw internet provider.

DHCP, Automatisch Instellen, Of Met De Hand

Wat moet er dus allemaal ingesteld worden op uw computer?

  • Het eigen IP adres
  • Het netwerkmasker
  • Het standaard gateway adres
  • Tenminste een DNS server

Automatische netwerk instellingen
Automatische netwerk instellingen

We kunnen er voor kiezen om alles automatisch in te laten stellen. In dat geval moet er ergens in het netwerk een DHCP server aanwezig zijn.
Als uw computer rechtstreeks met het internet verbonden is zult u altijd gebruik maken van de DHCP server van uw internet provider. Het is dan zelfs niet eens toegestaan om zelf de IP adressen in te geven. Doet u dit toch dan is de kans enorm groot dat de zaak gewoon niet zal werken.
Als uw computer verbonden is met een thuisnetwerk dan zal uw router de taak van DHCP server op zich moeten nemen.

Handmatige netwerk instellingen
Handmatige netwerk instellingen

Handmatig de IP adressen instellen kan ook. Maar waarom zouden we dat doen als het ook automatisch kan?
Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Als u bijvoorbeeld een printerserver in uw netwerk op wenst te nemen dan is het erg handig als die printerserver een vast adres krijgt. Op die manier wordt de configuratie van de client computers een stuk gemakkelijker.
Ook als u bijvoorbeeld een webserver in uw netwerk wenst op te nemen is het handig om die een vast adres in te kunnen stellen.

Hoe dan ook, als we kiezen voor een vast IP adres dan zijn de bovenstaande gegevens noodzakelijk. Uw computer moet dus een in uw netwerk uniek IP adres krijgen, met het juiste netwerkmasker. Als de computer met het internet moet kunnen praten moet ook de standaard gateway worden ingesteld. En tenslotte moet ook tenminste een DNS server worden opgegeven.

Het is ook mogelijk om op een netwerk een mix te maken tussen vast ingestelde IP adressen en automatisch ingestelde IP adressen. Voorwaarde is dan wel dat de DHCP server weet welke adressen hij veilig kan uitdelen zonder in conflict te komen met de vaste IP adressen.

APIPA, Automatic Private IP Addressing

Deze ietwat komisch klinkende term is door Microsoft bedacht om er voor te kunnen zorgen dat computers in een klein netwerkje automatisch IP adressen toegewezen krijgen, ook als er geen DHCP server in het netwerk aanwezig is. Denk daarbij aan twee computers die snel even met elkaar verbonden worden om wat bestanden te kunnen kopiëren.

Een APIPA adres is te herkennen aan de eerste twee getallen van het IP adres. Ze beginnen namelijk altijd met 169.254.x.y en hebben een netwerkmasker van 255.255.0.0. De waarden voor x en y worden daarbij door iedere computer zelf "verzonnen".

Soms kan APIPA een zegen zijn, maar vaak is het een last. Door APIPA verkregen instellingen kennen namelijk nooit een standaard gateway of DNS servers. Hierdoor is communicatie met het internet per definitie niet meer mogelijk.
Dus als u met een van uw computers plotseling niet meer het internet op kunt is het eerste wat u gaat controleren welk IP adres uw computer gekregen heeft. Is dat een APIPA adres dan betekent dit dat uw computer bij het opstarten de DHCP server niet heeft kunnen vinden en daarom zelf maar een IP adres "verzonnen" heeft.

HCC Midden Brabant
Algemeen

Interessegroepen

Links

Downloads
Pagina laatst gewijzigd: 17 July 2018
www.hccbrabant.nl